Comert cereale - Gestiune cereale

Go to content

Main menu:

- Actualizare contracte vânzare / cumpărare marfă în care sunt stipulaţi parametrii de calitate, penalizările aferente neîndeplinirii acestora şi praguri suplimentare la care se calculează servicii de uscare respectiv tarare.
- Actualizare B.C.A.R. - uri marfă;
- Listare tichete de cântar, tichete de laborator;
- Actualizare avize expeditie clienţi;
- Generare avize expediţie cu serie şi număr din plaja internă;
- Listare documente: B.C.A.R. - uri, avize expediţie (format A4 sau A5), formulare gradare, declaraţii conformitate, etc.;
- Actualizare procese verbale de diferenţe;
- Actualizare operaţiuni la clienţi;
- Actualizare documente condiţionare marfă (aerare, tarare, gazare);
- Rapoarte documente - B.C.A.R. - uri, avize;
- Generare calculaţie / factură marfă conform contractelor cu calculul penalizărilor aferente;
- Rapoarte documente nefacturate;
- Rapoarte facturări şi contracte;
- Actualizare facturi;
- Rapoarte transporturi;
- Fişe de magazie şi stocuri marfă - la fizic şi la util STAS;
- Stocuri totale pe gestiune: marfa + custodie;
- Generare raport justificare gestiune marfă / custodie / total.

Implementare pe specificaţiile beneficiarului:
- Preluare automată tichet de la cântarul electronic în B.C.A.R. - uri şi avize de expediţie.
 
Copyright © 2017 | Laurent Computers S.R.L.
Back to content | Back to main menu