ERP agricultura - Gestiune cereale

Go to content

Main menu:

Sistemul informatic de gestiune / producţie cereale LaurentGran împreună cu sistemul informatic integrat LaurentERP vă poate ajuta să optimizaţi administrarea companiei dvs. din domeniul agriculturii.

Modul gestiune documente primare şi stocuri (altele decât cereale) LaurentProd:
- nomenclatoare: clienţi / furnizori, gestiuni, categorii articole (cu sau fara calcul stoc), categorii facturi, articole, banci, case;
- actualizare N.I.R. - uri, facturi diverse furnizori;
- rapoarte facturi intrare, N.I.R. - uri pe perioade, gestiuni, furnizori, categorii articole;
- actualizare plăţi furnizori - lei / valută;
- rapoarte facturi neachitate şi fise furnizori - lei / valută;
- rapoarte articole aprovizionate pe perioade, categorii articole, furnizori;
- actualizare facturi vânzare - lei / valută;
- rapoarte facturi vânzare pe perioade, gestiuni, clienţi, categorii articole;
- modul facturare cu plaje de numere pt. facturi şi chitante;
- actualizare vânzare prin casa de marcat;
- actualizare încasări - lei / valută;
- rapoarte facturi neîncasate şi fise clienti - lei / valută;
- rapoarte articole vândute pe perioade, categorii articole, clienţi;
- rapoarte top clienţi respectiv top furnizori;
- actualizare documente interne: bonuri de consum, transfer între gestiuni, corecţii inventar;
- actualizare bonuri de consum obiecte de inventar în folosinţă la angajaţi;
- rapoarte documente interne, consumuri etc. pe perioade, gestiuni, categorii articole;
- rapoarte stocuri şi fise de magazie pe gestiuni, categorii articole;
- rapoarte stocuri obiecte de inventar în folosinţă la angajaţi;
- balanţă stocuri pe perioadă, categorii articole, categorii contabile;
- jurnale de vânzari respectiv jurnale de cumpărări;
- generare nota contabilă de exigibilitate TVA pt facturi cu TVA la încasare;
- preluarea facturilor de furnizori şi clienti din sistemul informatic de gestiune cereale LaurentGran;
- declaraţia 394;
- generare automată a înregistrărilor contabile ale documentelor conform monografiei contabile implementate;
- generare automată a plaţilor şi încasărilor în registrul de casă şi jurnalul de bancă din modulul de documente primare contabilitate LaurentCont.

Modul contabilitate LaurentCont:
- actualizare registru de casă;
- listare registru de casă;
- actualizare jurnal de bancă;
- listare jurnal de bancă;
- transfer automat între conturi de banca sau casa prin contul 581;
- actualizare deconturi prin contul 542 pe angajati si achitarea facturilor de la furnizori;
- regularizare încasari respectiv plati din avansuri prin conturile contabile 419 respectiv 409;
- regularizare creditori diversi (cont 462) respectiv debitori diversi (cont 461);
- registru jurnal: desfasurat sau centralizat;
- fise de cont: analitic sau sintetic;
- jurnale conturi: pe zile sau operatiuni;
- carte mare: conturi analitice sau sintetice;
- cheltuieli / venituri pe centre de cost;
- închidere nota profit;
- regularizare TVA;
- balante centralizate pe furnizori / clienti (prin conturile 401, 411, 409, 419, etc.) sau angajati (prin cont 542);
- balanta analitica, balanta sintetica.

Modul mijloace fixe LaurentMfix:
- documente intrare, modificari valori inventar, schimbare loc folosinta, conservari;
- casari, vânzari, trecerea în obiecte de inventar;
- calcul amortizari, balanta mijloace fixe;
- registru numere inventar, situatie pe conturi, inventar scriptic;
- generare automata înregistrare contabila.

Modul salarii LaurentSal:
- fise angajati;
- fise persoane întretinute - calcul deduceri;
- parametrizare nota contabila;
- parametrizare obligaţii de plată;
- actualizare pontaje, sporuri, avansuri, prime, reţineri;
- actualizare parametrii lunari;
- state avans, prime, lichidare, fluturaşi;
- plată angajaţi pe carduri;
- centralizatoare lichidare şi obligaţii de plată către bugetul de stat;
- generare automată nota contabilă în programul de contabilitate LaurentCont;
- rapoarte generale, tichete de masă, rapoarte statistică;
- calcul concedii medicale şi de odihnă;
- fişe fiscale;
- declaraţii electronice la bugetul de stat: declaratia unică 112;
- listare pe imprimante grafice sau cu ace în mod text;

Implementare pe specificatiile beneficiarului:
- generarea şi implementarea monografiei contabile specifice beneficiarului;
- preluarea facturilor de furnizori şi clienţi din sistemul informatic de gestiune cereale LaurentGran.
Pentru mai multe informaţii referitoare la sistemul informatic integrat LaurentERP puteţi consulta şi site - ul www.laurent.ro.

 
Copyright © 2017 | Laurent Computers S.R.L.
Back to content | Back to main menu